Knowledge sharing

🎥 "HR & Management Live" Ep.4 ในหัวข้อ "HR ต้องเตรียมตัวอย่างไร ในยุค HR 4.0"โดยท่านอาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิ
สมัมนาฟรี "ปรับกลยุทธ์ HR รับ AI" วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561
สมัมนาฟรี "เจาะประเด็น HOT ของ HR การจ้างงาน ทดลองงาน เลิกจ้าง" วันเสาร์ที่ 22 กันยายนคม 2561

ARTICLE by aj.tippawan

คนเป็น HR ทำอะไรบ้าง?

“HR ทำงานอะไรบ้าง?” เป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยมาก คนที่ตั้งคำถามนี้มีตั้งแต่ CEO, Line Manager และเหล่าพนักงานทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรที่พนักงานรู้สึกว่า … ถูก HR คุมความประพฤติ เช่น ห้ามมาสายนะ ห้ามสวมรองเท้าแตะนะ ห้ามทานขนมที่โต๊ะทำงานนะ และอีกมากมายหลายห้าม หรือแม้กระทั่ง HR น้องใหม่ที่เพิ่งเริ่มงานด้านนี้ เราลองมานึกภาพง่ายๆ เพื่อจะทราบว่า HR ทำอะไรกันนะคะ?

มีพนักงานคนหนึ่งหรือพนักงานกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง ดูแลจัดบ้าน (ก็คือ บริษัท) ให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมรับสมาชิกใหม่ แล้วคนๆ นี้ก็จะเปิดประตูบ้านออกไป (อาจเดินออกไปแบบตัวเป็นๆ หรือ โบยบินไปในโลก Social) เป็นแมวมอง สอดส่องหาคนมาอยู่ร่วมกันในบ้านหลังนี้ โดยคุยกับคนโน้นที คนนี้ที เมื่อได้คนที่ตรงตามความต้องการแล้ว พนักงานคนนี้ก็จะจูงมือกลุ่มสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้าน แนะนำเรื่องราวของบ้านหลังนี้ก่อนที่จะพากลุ่มสมาชิกใหม่ไปส่งตามห้องต่างๆ เพื่อทำงานตามหน้าที่ของห้องนั้นๆ ยังไม่จบแค่นั้นนะคะ พนักงานคนนี้จะเทียวไป เทียวมา คอยดูแลว่าสมาชิกใหม่ยังอยู่ดีมีสุข ทำงานเข้ากันได้ดีกับหัวหน้าห้องนั้นๆ รึเปล่า พร้อมกับพูดคุยกับหัวหน้าห้องที่สมาชิกใหม่ไปอยู่ด้วยเพื่อช่วยกันประคับประคองให้สมาชิกใหม่ปรับตัวเข้ากับบ้านใหม่ได้และทำงานได้ตามที่หัวหน้าต้องการ เมื่อเวลาผ่านไป 120 วัน กลุ่มสมาชิกใหม่ก็กลายมาเป็นสมาชิกประจำของบ้านหลังนี้

ภารกิจของพนักงานคนนี้ยังไม่จบ เขายังคงดูแลความเป็นอยู่ พัฒนาสมาชิกในบ้านหลังนี้โดยร่วมมือกับหัวหน้าห้องต่างๆ เพื่อให้ทุกคนก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกของบ้านหลังนี้

และแล้ว … เมื่อถึงวันที่สมาชิกในบ้าน มาบอกพนักงานคนนี้ว่า … หนู (ผม) จะไปอยู่ที่อื่นแล้วนะคะ (ครับ) พนักงานคนนี้ต้องจัดเรื่องราวต่างๆ ให้เรียบร้อย เดินไปส่งที่ประตูบ้าน พร้อมบอกว่า … ถ้ามีเวลาหรือผ่านมาแถวนี้ แวะมาเยี่ยมเราบ้างนะ

ทั้งหมดนี้ คือ “งานหลักของ HR” พนักงานคนนี้ คือ HR บ้านหลังนี้ คือ องค์กร (บริษัท) และสมาชิกในบ้าน ก็คือ พนักงานทุกคน

ไม่ว่าโลกธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร “HR ยังคงทำภารกิจหลัก 3 ประการ คือ ดึงดูด (หาคนเข้ามาทำงาน) – รักษา – พัฒนา เช่นเดิม แต่วิธีการทำงานจะแตกต่างไปจากเดิม”

16 พย. 2561

Other

ผู้ตรวจสอบบัญชี CPA คุณวีรณา ติรณะประกิจ

คุณวีรณาคุ้นเคยเรื่องราวด้านบัญชี ภาษี ตั้งแต่จำความได้เพราะเป็นอาชีพของครอบครัวตั้งแต่สมัยคุณปู่ คุณพ่อ คุณแม่

การศึกษา
ปริญญาตรี บัญชี มธ.
ปริญญาโท MBA มธ.

ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบัน
บจ. เอส พี วี แอคเค้านท์ แอนด์ ออดิท ทำด้านตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชี ปรึกษาเกี่ยวกับด้านบัญชีและภาษีอากร (7 ปี)

อดีต
บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี ทำด้านตรวจสอบบัญชี (8 ปี)

รวมประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 15 ปี และปัจจุบัน ...
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตระดับอาเซียน
 • ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
 • ผู้บังคับหลักประกัน

Mobile : 089-444-6455
Tel : 02-802-6136
E-mail : spvaccount@hotmail.com

.Article by aj.Tippawan

 • สรรหาและคัดเลือกบุคลากร...งานด่วนของ HR

  07-Jun-18
 • ติดปีก HR ในยุค … HR 4.0

  12-Apr-18